Värbamine

Viisid ja kanalid uute töötajate leidmiseks on viimastel aastatel muutunud tohutu kiirusega. Heade töötajate leidmine pole kunagi lihtne olnud, kuid nüüd panustavad protsessi keerukusse ka sihtrühmade killustunud infoväljad ning tehnoloogiline innovatsioon. Meie lähenemine on jõuda kandidaatideni mitme erineva allika kaudu. Lisaks erinevatele andmebaasidele ja sotsiaalmeedia kanalitele, kasutavad meie värbajad oskuslikult võrgustumist ning erinevaid interneti otsingu tehnikaid. Konkreetne värbamismeetod sõltub ettevõtte vajadusest ja värbamismahust. Nõustame Teid, kuidas kõige paremini jõuda sihtrühmadeni ning luua neid kõnetavad tööpakkumised.

Meie värbajad on spetsialiseerunud juhtide, spetsialistide ja tublide töötajate värbamisele erinevates valdkondades: müük, finants, IT, inseneeria, teenindus, tootmine jm. Hindame inimesi läbi põhjaliku intervjuu ja lisandväärtust pakub ProfileXT hindamine.

 


zoom-people-red

Aktiivotsing (sourcing)

Tehnoloogia arengu tõttu valitseb tööturul info üleküllus ning sellest tuleneva taustamüra saatel on raske oma pakkumisega sobivate kandidaatideni jõuda. Seetõttu osutub aina olulisemaks värbamisfunktsiooniks potentsiaalsete kandidaatide aktiivotsing ehk sourcing, mis hõlmab interneti- ja andmebaasiotsinguid, info kogumist telefoni ja sotsiaalmeedia kaudu, personaalset suhtlust ning soovituste kogumist. Lisaks sobivate kandidaatide leidmisele hõlmab aktiivotsing leitud talendiga kontakti loomist ning säilitamist.
  • tick-circle-redKandidaatide põhjalik otsing
  • tick-circle-redErinevad infoallikad
  • tick-circle-redTalendipanga loomine
zoom-people-red

Avalik otsing

Populaarsete ametikohtade täitmiseks sobib hästi avalik otsing, mis eeldab kandidaadi aktiivsust ning motivatsiooni konkreetse töökoha saamisel. Avaldame töökuulutuse tööportaalides ning teistes värbamiskanalites, vajadusel teostame andmebaasiotsingu ning kutsume konkursil osalema sobivaimad kandidaadid. Lisaks võtame enda hoolde parimate kandidaatide eelvaliku ja töövestlusele eelnevad kandideerimisvoorud ning esitleme Teile vaid parimaid lõppvooru pääsenud kandidaate.
  • tick-circle-redAvalik tähelepanu
  • tick-circle-redTöökuulutuse avaldamine
  • tick-circle-redPõhjalik eelvalik
zoom-people-red

Sihtotsing

Keerukamate positsioonide täitmisel tasub eelistada sihtotsingut, mis eeldab värbaja aktiivsust töötaja leidmisel, kuid aitab kandidaatide otsimisel fokuseeritumalt tegutseda. Sihtotsingu eesmärgiks on leida konkreetsele tööpakkumisele sobivaimad kandidaadid, analüüsida nende tausta ja ametialaseid oskusi ning selgitada välja nende valmidus pakutava töökoha vastuvõtmiseks. Sihtotsingu eelisteks on värbamisprotsessi diskreetne läbiviimine ning võimalus kaasata kõrgelt kvalifitseeritud talente, kes ise aktiivselt uue töökoha otsinguil pole.
  • tick-circle-redKeerukad positsioonid
  • tick-circle-redSihtpakkumised
  • tick-circle-redVõimaldab diskreetsust

Meie kliendid ja partnerid

Meie kliendid varieeruvad tuhandete töötajatega rahvusvahelistest ettevõtetest kuni kohalike väikeettevõteteni. Kõiki neid ühendab soov professionaalse toe järele kiiresti muutuval tööturul.

Kas soovite kaasata uusi talente?

Võtke meiega ühendust