Personalijutud

 • Isikuandmete kaitse üldmäärus

  HR factory

  Hea koostööpartner Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse aktiivselt kohaldama alates 25. maist 2018. a. See esitab meile, kui Teie usaldusväärsele personalipartnerile, rangemad nõuded isikuandmete töötlemisel. Isikuandmete kaitse üldmääruse esitab ranged nõuded isikliku info töötlemisele, milleks on näiteks nimi, sünniaeg, e-maili aadress, telefoninumber ja muu isikut


 • Värbamine teenindussektoris

  HR factory

  Tihe konkurents tööturul Personali värbamine on läinud keerulisemaks igal alal ja piirkonniti teravnenud Tallinnas ning Harjumaal. Kui vaadata Eesti suurimate tööportaalide CV Keskuse ja CV Online’i teenindus-, kaubandus- ja toitlustussektori tööpakkumisi, siis on neid hetkeseisuga kokku ligi 2000. Nii suuremad kui väiksemad ettevõtted on samade probleemide ees –


 • Motivatsioonikiri – igand või kasutamata võimalus?

  HR factory

  Ühe eesti ettevõtte personalijuht otsib firmasse uut töötajat. Postkasti saabuvad CV’d ja motivatsioonikirjad CV Online’i, CV Keskuse andmebaasidest, lisaks eraldi veel meilile saadetavad dokumendid. Kandidaate ja faile on palju ning peale kõikide materjalide salvestamist, näeb personalijuhi projektikaust välja selline: 15 faili pealkirjaga cv ja motivatsioonikiri, 5 faili viimane


Kas soovite kaasata uusi talente?

Võtke meiega ühendust