Personaliteenused

Personaliosakonna igapäevatööd iseloomustavad ülesanded, mis nõuavad hoolsust, detailsust, peenetundelisust, ettenägelikkust ja usaldusväärsust. Seejuures peab personaliosakond arvestama kõigi osapoolte nõudmiste ja huvidega ning olema võimeline toetama meeskonna arengut ettevõtte eesmärkide täitmisel.

Inimesed on ettevõtte kõige olulisem vara ning oma inimeste potentsiaali arendamine ning oskuste parim kasutamine on keeruline väljakutse ning pikaajaline protsess, mis sisaldab endas väga erinevaid võimalusi.

Kuna kõik inimesed on erinevad, siis on ka igas ettevõttes tegutseva meeskonna juhtimine erilaadne. On olemas standardtegevused nagu dokumendiloome ja haldus, mis peab vastama seaduste ja eeskirjade nõuetele, kuid on mitmed arendustegevused, mis võiksid meeskonna viia aina uuesti ja uuesti kõrgemale tasemele. Kuid see, mis aitab ühel meeskonnal saavutada tipptulemusi, ei pruugi kuidagi toetada teist meeskonda.

Paljudel ettevõtetel ei pruugi olla mõistlik luua ametikohti personaliosakonnas, sest inimesi on vähe ning töökoormust ei ole piisavalt. Samas ei pruugi olla ka olemasolevatel meeskonna liikmetel piisavalt teadmisi või oskusi loomaks personali protsesse ning aidata kaasa meeskonna liikmete parima potentsiaali avaldumiseks. On ka ettevõtteid, kus personaliosakond on olemas, kuid jõudlust jääb siiski väheks mõne uue suurema projekti läbiviimiseks.

Selleks, et Teie ettevõte saaks keskenduda oma põhitegevusele, oleme meie valmis võtma enda peale kõik need tegevused, mille jaoks teil endal ajast, jaksust või teadmistest puudu  jääb. 

Ükskõik, millised on teie ettevõtte vajadused, alates suuremahulistest HR-projektidest ja muutuste juhtimisest kuni tavapärasemate ülesanneteni, nagu personaliga soetud dokumendiloome -ja haldus, saavad meie pühendunud HR eksperdid kohandada teile sobiva lahenduse.


zoom-people-red

Personalijuhtimine

Personalijuhtimine sisaldab endas väga palju erinevaid tegevusi. Iga ettevõte valib enda organisatsiooni ja meeskonna eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused. On neid tegevusi, mis on seadusega nõutud, kui ka neid, mille tegemine on iga ettevõtte vabast tahtest tulenev. Meie saame toetada teid mitmel viisil. Seda nii ühekordsete projektide raames kui ka igakuise teenusena. Personali valdkonda kuuluvatest tegevustest saame abiks olla näiteks:

✔ Töötajate ja meeskondade hindamine
✔ Töökohtade hindamine ja analüüs
✔ Värbamine, valik ja onboarding
✔ Koolituskavade ja meeskonna arenguprogrammide loomine
✔ Uuringute läbiviimine selgitamaks välja töötajate töörahulolu, motivatsiooni, pühendumust jne
✔ Tööandja bränding
✔ IT lahenduste valik ja juurutamine personalijuhtimises
zoom-people-red

Personalihaldus

Personalihaldus koosneb paljudest üksikutest tegevustest, mida tuleb teha hoole ja täpsusega. Võite meie kanda usaldada nii värbamistegevuse korraldamise kui ka hilisema töötajate registreerimise ning töösuhtega seotud dokumentide haldamise. Lisaks peame arvestust tööaja ning puhkusegraafikute üle ning organiseerime vastavalt töötajate vajadusele arenguvestlusi, koolitusi ning tervisekontrolle. Rutiinsete tegevuste korraldamise kõrval saame olla abiks ka strateegilistes küsimustes personali planeerimisel ning juhtkonna nõustamisel. Teenust pakume nii kaugelt, kui ka kokkuleppel tuleb meie spetsialist kokkulepitud päevadel teie ettevõttesse kohapeale.
zoom-people-red

Personalirent

Paljud ettevõtted vajavad personalitöötajaid teatud ajal, mahus või teatud projektide läbiviimiseks. Samuti hoidmaks püsivat töötempot on personalirendi kasutamine hea puhkuste perioodil. Sellisel juhul on võimalik tagada pidevat ja ühtlast töötempot olemasolevatel inimestel, kes enne puhkusele minekut või sealt tagasitulekut ei pea suure töökoormusse alla mattuma. Meie HR spetsialistid aitavad ettevõtteid sellistes olukordades hea meelega ning liituvad ettevõtte meeskonnaga täpselt nii kauaks kui see on vajalik.

Meie kliendid ja partnerid

Meie kliendid varieeruvad tuhandete töötajatega rahvusvahelistest ettevõtetest kuni kohalike väikeettevõteteni. Kõiki neid ühendab soov professionaalse toe järele kiiresti muutuval tööturul.

Võtke ühendust ja leiame personalihalduse lahenduse, mis Teie ettevõtte vajadustele kõige paremini vastab.

Võta ühendust