Personalijutud

  • Excel juhib

    Pille

    Mõni aeg tagasi läbis Eesti meediamaastikku uudistelaine, kus majandusanalüütik Ruta Arumäe kritiseeris peaministri majanduspoliitikat, tuues välja asjaolu, et seda juhitakse Exceli tabelitega, liites kokku vaid kulusid ja tulusid ning analüüsimata laiemaid tagajärgi. Käesolev artikkel ei keskendu tolle uudise majanduspoliitilisele probleemile, vaid soovib pöörata tähelepanu mainitud Excelile ning muuhulgas


  • Läbipõlemist saab ennetada – mida teeb tark juht selle nimel

    Pille

    Aprillikuu Directoris avaldati roostlase Zandra Hedlundi läbipõlemislugu. Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt 2014 aastal läbi viidud uuring kinnitab kahtlust, et väsimus ei ole võõras ka Eestlastele: 7% Eesti täiskasvanud rahvastikust tunneb peaaegu alati üleväsimust ja üsna tihti tunneb üleväsimust 40% protsenti vastanutest (allikas: postimees.ee). Teisiti öeldes on ligi


Kas soovite kaasata uusi talente?

Võtke meiega ühendust