Aprillikuu Directoris avaldati roostlase Zandra Hedlundi läbipõlemislugu. Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt 2014 aastal läbi viidud uuring kinnitab kahtlust, et väsimus ei ole võõras ka Eestlastele: 7% Eesti täiskasvanud rahvastikust tunneb peaaegu alati üleväsimust ja üsna tihti tunneb üleväsimust 40% protsenti vastanutest (allikas: postimees.ee). Teisiti öeldes on ligi