Personalihaldus

Professionaalne personalijuhtimine mängib ettevõtte edus niisama tähtsat rolli kui korras raamatupidamine. Selleks, et Teie ettevõte saaks keskenduda oma põhitegevusele, võtame personali administreerimise ning vajadusel ka juhtimisega seotud kohustused enda kanda.

Personaliosakonna igapäevatööd iseloomustavad ülesanded, mis nõuavad hoolsust, detailsust, peenetundelisust, ettenägelikkust ja usaldusväärsust. Seejuures peab personaliosakond arvestama kõigi osapoolte nõudmiste ja huvidega: seadusandja kohustab tööandjat arvesse võtma mitmeid seadusi, regulatsioone ja eeskirju; juhatus ootab ettevõtte arenguga kooskõlastatud personaliplaneerimist; otsesed juhid ootavad operatiivset tööjõuvajaduste ja probleemide lahendamist; töötajad ootavad vastuseid isiklikele küsimustele ja kõigi töölepingust tulenevate kohustuste usaldusväärset täitmist.


zoom-people-red

Personalihaldus

Personalihaldus koosneb paljudest üksikutest tegevustest, mida tuleb teha hoole ja täpsusega. Võite meie kanda usaldada nii värbamistegevuse korraldamise kui ka hilisema töötajate registreerimise ning töösuhtega seotud dokumentide haldamise. Lisaks peame arvestust tööaja ning puhkusegraafikute üle ning organiseerime vastavalt töötajate vajadusele arenguvestlusi, koolitusi ning tervisekontrolle. Rutiinsete tegevuste korraldamise kõrval saame olla abiks ka strateegilistes küsimustes personali planeerimisel ning juhtkonna nõustamisel. Ettevõtte töö efektiivse korraldamise nimel on olulisel kohal personaliprotsesside väljatöötamine ning ettevõtte struktuuri optimeerimine vastavalt ärilistele eesmärkidele.
  • tick-circle-redKogenud personalispetsialistid
  • tick-circle-redPersonaliteenuse järjepidevus
  • tick-circle-redMuretu personalitöö täisteenus

Meie kliendid ja partnerid

Meie kliendid varieeruvad tuhandete töötajatega rahvusvahelistest ettevõtetest kuni kohalike väikeettevõteteni. Kõiki neid ühendab soov professionaalse toe järele kiiresti muutuval tööturul.

Võtke ühendust ja leiame personalihalduse lahenduse, mis Teie ettevõtte vajadustele kõige paremini vastab.

Võta ühendust