Koolituslahendused

Edukaks toimimiseks muutuvates turutingimustes vajab organisatsioon töötajaid, kes suudavad õppida ja kohaneda. Aitame Teil koostada personali arengukava ning koolitusplaani ning selle erinevate partnerite abil ka ellu viia.

Samas hargnevad sihtrühmad erinevate veebi- ja väljaspool veebi asuvate kanalite läbipõimunud süsteemis laiali. Olenevalt sellest, kas ettevõtted otsivad praktikante, koolilõpetajaid, kogenud professionaale või juhte, on vajalik individuaalne lähenemine.


zoom-people-red

Koolitusvajaduse analüüs

Personali arendamise esimeseks sammuks on koolitusvajaduse analüüs. Analüüs põhineb neljal aspektil: kompetentside juhtimine, koolitusjuhtimine, tulemusjuhtimine ja talendijuhtimine. Esmalt kaardistame Teie ettevõtte tööks vajalikud kompetentsid ning võrdleme neid olemasolevate kompetentsidega. Seejärel koostame Teie eelarvest ning metoodilistest eelistustest lähtuvalt asjakohase koolitusplaani. Tulemusjuhtimise käigus veendume tööprotsessi jälgimise abil, et kogu personal töötaks ettevõtte ühise eesmärgi nimel ning organiseerime vastavalt vajadusele personaalseid vestlusi. Talendijuhtimise käigus uurime, millised arenguvajadused on Teie ettevõtte jaoks strateegilise tähtsusega inimestel ning valmistame nad koolituste abil uuteks vastutusaladeks ette.
  • tick-circle-redKompetentside kaardistamine
  • tick-circle-redKoolituste valik
  • tick-circle-redKoolitusplaani koostamine
zoom-people-red

Koolituste korraldamine

Oleme Teile abiks kogu koolitusprotsessi juures, alustades kontseptsiooni väljatöötamisest lõpetades tulemuste hindamisega. Aitame Teid meetodi ja tehnoloogia valikul, kuna näiteks mitmed koolitused on efektiivsemad siis, kui töötaja saab neid läbida oma arvuti taga või vabal hetkel mobiili abil. Lisaks hoolitseme koolituse ladusa kulgemise eest, organiseerides kõik vajaliku alates ruumidest ja toitlustusest kuni koolitaja ja õppematerjalideni.
  • tick-circle-redKoolitusprotsessi planeerimine
  • tick-circle-redTehnoloogia valik
  • tick-circle-redKoolituste organiseerimine
zoom-people-red

Online koolitused

Kaasaegsed arvutis või mobiilses seadmes läbitavad koolitused aitavad töötajal oma aega paremini planeerida ning tegeleda koolitusmaterjalidega just siis, kui selleks kõige sobivam hetk on. Koolitused võivad nii olla ka väga mängulised, koosnedes näiteks illustreeritud lugudest ja nende põhjal esitatud küsimustest. Koolituse korraldaja jaoks tähendavad tarkvarapõhised koolitused vähenenud ajakulu koolituse organiseerimisele, võimalust materjalidesse operatiivselt muudatusi teha ning töötajate tulemusi mugavalt analüüsida. HR factorys kasutame tööprotsesse juhtivat EasyOpsi ja koolituste korraldamise administratiivpoolt ja raporteerimist toetavat MoOdalist.
  • tick-circle-redPaindlikkus
  • tick-circle-redEfektiivsus
  • tick-circle-redTulemuslik analüüs

Meie kliendid ja partnerid

Meie kliendid varieeruvad tuhandete töötajatega rahvusvahelistest ettevõtetest kuni kohalike väikeettevõteteni. Kõiki neid ühendab soov professionaalse toe järele kiiresti muutuval tööturul.

Saame olla Teile abiks nii koolituse üksiketappide korraldamisel kui ka kogu koolitusprotsessi juures.

Võta ühendust