Konsultatsioon

Iga ettevõtte personal oma murede ja rõõmudega on eriline. Seetõttu pakub HR factory konsultatsioone, mille käigus analüüsime ettevõtet ning selgitame välja, kas Teie eesmärgid ning nende saavutamiseks valitud vahendid on omavahel harmoonilises kooskõlas.


zoom-people-red

Inimeste hindamine

Personali hindamine aitab arendada edukamaid juhte, parandada meeskonnatööd ning määrata kindlaks koolitusvajadusi. Aitame Teie ettevõttel mõista, kas ja kuivõrd sobib meeskonda alles värbamisprotsessi läbiv inimene või kuidas oleks võimalik ettevõtet restruktureerida. Hindamisel kasutame abivahendina ProfileXT profiilianalüüsi süsteemi, mis võimaldab heita inimeste isiksusele objektiivse pilgu ning tuvastada tööalaseid võimeid ja käitumisjooni. Selleks peab inimene läbima internetipõhise testi, misjärel saame graafiliste tulemuste põhjal lihtsalt võrrelda konkreetse inimese ning tema potentsiaalse ametikoha profiili. Loe Profiles Internationali hindamisvahendite kohta lähemalt siit.
 • tick-circle-redHindamine
 • tick-circle-redMeeskonna audit
 • tick-circle-redProfileXT
zoom-people-red

Koondamisnõustamine (Outplacement)

Inimeste koondamine on vastutusrikas ülesanne, mis kätkeb endas mitmeid ohte vigade tegemiseks. Selleks, et see keeruline teekond kulgeks võimalikult sujuvalt, konsulteerime protsessi käigus nii juhtkonda kui ka tuleme appi koondatud töötaja karjäärinõustamises. Toetame lahkuvat töötajat edasises karjääriplaneerimises, juhendame teda kandideerimisdokumentide koostamisel ning tööportaalide kasutamisel, anname infot tööturu kohta ja korraldame kandideerimiskoolitusi.
 • tick-circle-redLahkuva töötaja nõustamine
 • tick-circle-redKarjäärinõustamine
 • tick-circle-redKandideerimiskoolitusi
zoom-people-red

Personaliaudit

Iga organisatsioon vajab aeg-ajalt professionaalset kõrvalpilku, mõistmaks, kuivõrd tulemuslik on tema värbamisprotsess, valitud töövahendid ja ressursside kasutus ning kui korrektne on personalialane dokumentatsioon. HR factory analüüsib Teie personaliprotsesse ja -dokumente, et leida võimalikud kitsaskohad ning muuta töö efektiivsemaks.
 • tick-circle-redProtsesside analüüs
 • tick-circle-redVärbamisalane nõustamine
 • tick-circle-redKorrektne personalitöö
zoom-people-red

Aruandlus

Toimiv aruandlus tagab selle, et Teil on alati korralik ülevaade ettevõtte personalist ning saate vajaliku info kätte kiirelt ja suurema vaevata. Selleks, et Teie ettevõtte aruandlus töötaks Teie kasuks, loome toimivate raportite süsteemi, mida on edaspidi kerge hallata ning arendada.
 • tick-circle-redRaporteerimine
 • tick-circle-redLihtsad aruanded
 • tick-circle-redPõhjalik ülevaade
zoom-people-red

Tööandja brändi kujundamine

Tööandja kuvand on oluline nii uute inimeste värbamisel kui ka olemasolevate töötajate motiveerimisel. Aitame Teid töökuulutuste mudelite loomisel, intervjueerimisprotsessi väljatöötamisel ning uurime, milliseid võimalusi oma rahulolu suurendamiseks näevad juba ametis olevad töötajad.
 • tick-circle-redTöökuulutuste mallid
 • tick-circle-redEristumine
 • tick-circle-redTööandja kuvand
zoom-people-red

Töörahulolu uuring

Võime arvata, et tunneme oma personali hästi, ent töötajatel esineb pea alati muresid ja rõõme, millest avalikult rääkima ei kiputa. Aitame töörahulolu uuringuga välja selgitada selle, mis jääb pealispinna alla.
 • tick-circle-redUuringu koostamine
 • tick-circle-redTulemuste monitooring
 • tick-circle-redAndmete analüüs
zoom-people-red

Saavutuspõhine töökeskkond (Result Only Work Environment ROWE)

Saavutuspõhise töökeskkonna põhimõtteks on see, et olulised on vaid töö tulemused, mitte kontoris veedetud tundide arv. Aitame välja selgitada, kas paindlik tööaeg sobib ka Teie ettevõttele ning oleme suunanäitajaks vajalike muudatuste elluviimisel.
 • tick-circle-redROWE
 • tick-circle-redEesmärgistamine
 • tick-circle-redPaindlikkus

Meie kliendid ja partnerid

Meie kliendid varieeruvad tuhandete töötajatega rahvusvahelistest ettevõtetest kuni kohalike väikeettevõteteni. Kõiki neid ühendab soov professionaalse toe järele kiiresti muutuval tööturul.

Soovite nõu mõnes muus valdkonnas? Leiame koos Teie küsimustele vastused.

Võta ühendust